İK

• Profesyonel bir ekiple çalışma ayrıcalığı

• Personelimizin kariyer hedefine yönelik hizmet içi eğitim imkanları

• Performans değerlendirme sistemine göre adil bir ücretlendirme

• Bireysel ve kurumsal kariyer yönetimi

• Çağdaş, güvenli, kaliteli bir iş ortamı sunarak personelimizin verimini artırmak

 

Copyright © 2019 TEKSES TEKNOLOJİ Dumedya