KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm iş süreçlerimizi karşılıklı kazanmak prensibi ile iş ortaklarımıza da fayda sağlayacak şekilde yeniden yapılandırdık ve bu süreçlerimizi ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standartlarına uyumlu hale getirdik ve belgelendirdik.

 

ISO 27001:2013  BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Teknoloji alanında faaliyet gösteriyoruz ve bu alandaki yenilikler kadar, tehdit unsurlarının da farkındayız. Tüm paydaşlarımızından elde edilen bilgilerin saklanması, bu bilgilerin gizliliği ve kullanılabilirliği açısından ilgili tüm yasal düzenlemelere ve belirlenen standartlara uygun olarak  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini tüm iş süreçlerimize uyguladık.

 

ISO 10002:2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Gerek iş ortaklarımızın ve gerekse ürünlerimizi satın alan müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verirken tüm iletişim kanallarımız ile hızlı, güvenilir, kaliteli ve sonuç odaklı hizmet vermeyi amaçladık. İhtiyaçların belirlenmesinden sonuçlandırılmasına kadar uçtan uca tüm süreçleri amacımıza uygun olarak yeniden yapılandırdık ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi iş süreçlerimize uyguladık.

 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Vizyon ve Misyonumuzu gerçekleştirmek için tüm iş süreçlerimizi Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerine göre yeniden yapılandırdık ve sürekli iyileştirme prensiplerimize göre tüm iş süreçlerimize uyguladık.

Copyright © 2019 TEKSES TEKNOLOJİ Dumedya